Overzicht 

Deze website www. activeera . com, www. eenretailgroep. com  en onze eigen websites, waaronder www. probleem. kom, www. activeera . kom, www. cosihome. com (de "Site" of "Sites"), worden beheerd door One Retail Group Limited, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met geregistreerd ondernemingsnummer 08663592 (BTW: GB178672851) met statutaire zetel in Ryland House, 24a Ryland Rd, Londen NW5 3EH. Op de Sites verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar One Retail Group Limited. One Retail Group Limited biedt u, de gebruiker, deze sites aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze sites beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze Sites te bezoeken en/of iets bij ons te kopen via een van onze websites, waaronder www. probleem. kom, www. activeera . kom, www. cosihome. com (een "Product" of Producten"), neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden" of "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen hierin en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn (Gebruikers).

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Sites bezoekt of gebruikt of bestellingen bij ons indient. Deze voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we u producten en diensten zullen leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

Door een deel van de Sites te bezoeken of te gebruiken, inclusief door een account aan te maken of informatie in te dienen via de Sites, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, MOET U GEEN TOEGANG TOT DEZE SITES HEBBEN, GEEN INFORMATIE AAN ONS VERSTREKKEN VIA DEZE SITES, GEEN PRODUCTEN KOPEN OF DIENSTEN GEBRUIKEN. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Wijziging 

We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen die we aanbrengen, zijn van kracht zodra we ze op de Sites plaatsen. U dient deze Servicevoorwaarden te lezen wanneer u de Sites bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door de Sites te gebruiken nadat wijzigingen zijn gepost, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden zoals gewijzigd.

We behouden ons ook het recht voor om enig deel van de Sites zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of stop te zetten, op tijdelijke of permanente basis. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting. Alle nieuwe functies of tools die aan onze Sites worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.

Voorwaarden online winkel

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden en/of een Bestelling te plaatsen op de Sites, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land, of indien van toepassing staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont Als u minderjarig bent (zoals hieronder gedefinieerd) (die kan variëren afhankelijk van waar u woont) of om een ​​andere reden niet legaal een contract kunt aangaan, moet u uw ouder of voogd namens u een bestelling plaatst. Wanneer u een bestelling plaatst, verklaart u dat u het wettelijke recht hebt om een ​​contract aan te gaan, en wij vertrouwen op die verklaring.

De Producten die u via de Sites kunt kopen, zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop. Door een bestelling te plaatsen via de Sites, verklaart u dat u de Producten niet koopt voor commerciële doeleinden of enig ander commercieel voordeel. Als we van mening zijn dat uw bestelling in strijd is met de Servicevoorwaarden of dat u zich bezighoudt met frauduleuze of grijze marktactiviteiten, behouden we ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Bestellingen die in strijd met deze bepaling zijn geplaatst, zijn nietig.

Online account

Als u zich registreert of een account aanmaakt, stemt u ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken; en (b) die informatie up-to-date houden. We kunnen uw toegang tot onze Sites opschorten of beëindigen als we redelijkerwijs vermoeden dat de informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.

U kunt ook worden gevraagd om een ​​wachtwoord en een gebruikersnaam te kiezen. Kies een wachtwoord dat niet voor de hand ligt voor iemand die uw wachtwoord probeert te raden, en wijzig het regelmatig als extra voorzorgsmaatregel. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van uw wachtwoord en accountaanmelding en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of accountidentificatie. Tenzij u ons op de hoogte stelt van ongeoorloofde toegang tot uw account, gaan we ervan uit dat het gebruik van uw account is geautoriseerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van ongeoorloofde toegang tot uw account die voortvloeit uit uw nalatigheid om uw wachtwoord en accountaanmelding te beschermen. We behouden ons het recht voor om redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van de Sites en uw account te waarborgen. Deze stappen kunnen bestaan ​​uit het beëindigen van uw account, het wijzigen van uw wachtwoord of het opvragen van aanvullende informatie om transacties op uw account te autoriseren. U mag op geen enkel moment het account van iemand anders gebruiken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Door de Sites te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Beveiliging

We gebruiken redelijke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, openbaarmaking, misbruik en vernietiging. Deze maatregelen kunnen een regelmatige beoordeling van onze gegevensverzamelings- en opslagprocessen, gegevensversleuteling en beveiligingssoftware op onze netwerken en servers omvatten. Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregelen kunnen garanderen dat de Sites vrij zijn van bedreigingen of andere kwetsbaarheden. U gebruikt de Sites en verzendt informatie naar ons op eigen risico.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de Sites via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze sites niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze sites wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze sites is op eigen risico. Als we vaststellen dat een product of dienst beschreven op de Sites een onnauwkeurige prijs of beschrijving bevat, behouden we ons het recht voor om redelijke maatregelen te nemen om de fout te corrigeren, tenzij dit wettelijk verboden is. De Sites kunnen op verschillende tijdstippen linken naar inhoud met verschillende prijzen. Er kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen worden aangebracht aan inhoud, informatieproducten, diensten of programma's die op de Sites worden beschreven. Als u zich bewust wordt van prijzen of beschrijvende fouten of inconsistenties met producten of diensten waartoe u via de Sites toegang hebt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Uw enige remedie in het geval van een fout is om het product te retourneren of de service te annuleren volgens de voorwaarden van het retourbeleid of de relevante overeenkomst.

De Sites kunnen bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze sites op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze sites bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze Sites te controleren.

Van tijd tot tijd kunnen we de items die op de Sites worden aangeboden wijzigen en kunnen we beperkingen opleggen aan de Sites. We behouden ons het recht voor om toegang tot de Sites te weigeren als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en/of naar eigen goeddunken.

Wijzigingen aan de Service & Prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Producten & diensten

Bepaalde Producten of diensten zijn exclusief online beschikbaar via de Sites. Deze Producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens onze Retourbeleid

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van diensten, producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze sites wordt gedaan, is nietig waar het door wet- of regelgeving is verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Bestellingen plaatsen en nauwkeurigheid van factuurgegevens 

Onze aanvaarding van uw Bestelling vindt plaats wanneer u uw e-mailbevestiging (Bestellingsbevestiging) ontvangt, waarna een contract tussen u en ons tot stand komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door u geplaatste Bestelling. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op onze Sites worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Door een Bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord dat wij u een bevestiging van het Contract geven door middel van een e-mail met alle informatie erin (dwz de Orderbevestiging). U ontvangt de Orderbevestiging binnen een redelijke termijn na het sluiten van het Contract, maar in ieder geval niet later dan de levering van de Producten die onder het Contract worden geleverd.

Als we uw bestelling niet kunnen accepteren, laten we u dit binnen 12 uur na het plaatsen van de bestelling weten en zullen we u dienovereenkomstig terugbetalen. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen op onze middelen die we redelijkerwijs niet konden plannen, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld of omdat we niet in staat zijn om aan een gespecificeerde levering te voldoen. deadline. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.

In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Bekijk voor meer informatie ons leverings-, retour- en terugbetalingsbeleid.

 

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te worden gedaan aan Klarna:

–  Betaal later 30

–  Betaal in 3 termijnen

–  Betaal nu

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacyverklaring.

Intellectueel eigendom en acceptabel gebruik

In deze algemene voorwaarden betekent inhoud alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties, paginalay-out, onderliggende code en software en elke andere vorm van informatie die op een computer kan worden opgeslagen die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Sites, inclusief dergelijke inhoud die door Gebruikers is geüpload. Alle inhoud op deze sites, tenzij geüpload door gebruikers, is eigendom van One Retail Group Limited, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de Sites te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op de Sites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken, logo's of dienstmerken die op de Sites worden weergegeven te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. U mag, voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, de Inhoud alleen ophalen, weergeven en bekijken op een computerscherm. U mag op geen enkele andere manier inhoud reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van One Retail Group Limited. Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Eigendom van inhoud

Onze Sites bevatten een combinatie van inhoud die wij en andere derde partijen creëren. De meeste inhoud die beschikbaar is via de Sites is handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd. Enkele voorbeelden van beveiligde inhoud zijn:

 • geschreven inhoud
 • interfaceontwerp en lay-out
 • foto's
 • afbeeldingen
 • afbeeldingen
 • illustraties
 • logo's
 • geluids- of videoclips
 • softwarecode
 • animatie
 • handelsmerken die toebehoren aan of de Sites, aan haar gelieerde ondernemingen en/of licentiehouders identificeren.

U mag op geen enkele manier enige inhoud van onze Sites kopiëren, imiteren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de respectieve eigenaar. Als u toestemming wilt vragen om inhoud op de Sites te gebruiken, neem dan contact met ons op.

Auteursrechtbeleid en Digital Millennium Copyright Act ("DMCA")-kennisgeving

We respecteren de auteursrechtelijke belangen van anderen en eisen van onze gebruikers dat ze zich houden aan deze Servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten met betrekking tot auteursrechten. Als u van mening bent dat inhoud die wordt weergegeven op of verzonden via de Sites deze Servicevoorwaarden of uw auteursrecht schendt, meld de schending dan aan de Sites en verstrek de volgende informatie:

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de Sites bevindt (inclusief de exacte URL);
 • Een adres, een telefoonnummer en een e-mailadres waarop we contact met u kunnen opnemen;
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, door zijn vertegenwoordiger of door de wet; en
 • Een verklaring van u op straffe van meineed dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.
 • Het is vaak moeilijk vast te stellen of uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden. We kunnen om aanvullende informatie vragen voordat we vermeend inbreukmakend materiaal verwijderen. Als er een geschil ontstaat over de juiste eigenaar van de betreffende rechten, behouden we ons het recht voor om de inhoud van beide partijen te verwijderen.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en services die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze Sites kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of juistheid van de inhoud van die websites en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van producten, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van die websites, en u dient het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van die websites te lezen. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. Links zijn niet bedoeld om sponsoring, affiliatie of goedkeuring van de gelinkte website of de inhoud ervan te impliceren.  

Opmerkingen, feedback en andere inzendingen van gebruikers

We horen graag van onze gebruikers en stellen uw opmerkingen over onze producten en diensten op prijs. Helaas staat ons al lang bestaande beleid ons niet toe om andere creatieve ideeën, suggesties of materialen te accepteren of in overweging te nemen dan die waar we specifiek om hebben gevraagd. Stuur ons dus geen originele of creatieve ideeën, suggesties of materialen.

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele eigendom of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via een van onze Sites valt onder ons Privacybeleid.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze Sites of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, moet worden opgevat om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden toepassingen

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Sites of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in One Retail Group Limited onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, derde partijen schadeloos te stellen, te vrijwaren en naar onze keuze te verdedigen informatieverstrekkers, stagiaires en werknemers, onschadelijk voor elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door middel van verwijzing bevatten, uw gebruik van de Sites, uw wachtwoorden en/of accountgegevens of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. Deze verplichtingen blijven van kracht na beëindiging van uw relatie met of uw gebruik van onze Sites.

Rechten overdragen

We kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.

U heeft onze toestemming nodig om uw rechten aan iemand anders over te dragen (behalve dat u het Garantiebeschermingsplan altijd kunt overdragen wanneer u Producten met het Beschermingsplan cadeau doet). U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij hiermee schriftelijk instemmen. U kunt ons Beschermingsplan echter overdragen aan een persoon die het Product heeft verkregen of, indien het Product een dienst is, elk item of eigendom waarvoor wij de diensten hebben geleverd. We kunnen van de persoon aan wie het Beschermingsplan wordt overgedragen, vragen om redelijk bewijs te leveren dat hij of zij nu de eigenaar is van het relevante item of eigendom.

Niemand anders heeft rechten onder dit contract (behalve iemand aan wie u uw garantie doorgeeft). Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​van de voorwaarden ervan af te dwingen.

Scheidbaarheid

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn worden gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze Sites.

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen. Bij een dergelijke beëindiging dient u onmiddellijk alle kopieën (elektronisch of anderszins) van de Sites of enig ander materiaal of informatie die u van de Sites hebt verkregen, te verwijderen of te vernietigen.

Geen vrijstelling

Geen enkele vertraging of nalatigheid door de Sites om enig recht of bevoegdheid uit te oefenen die zich voordoet bij een schending van deze Servicevoorwaarden zal een dergelijk recht of bevoegdheid aantasten of worden opgevat als een verklaring van afstand daarvan. Een verklaring van afstand door de Sites van enige schending van deze Servicevoorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige volgende schending.

Toepasselijk recht en jurisdictie – Europese gebruikers

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren (gedefinieerd als services en Producten) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.  Als u in Schotland woont, kunt u gerechtelijke stappen ondernemen met betrekking tot de Producten bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u een gerechtelijke procedure met betrekking tot de Producten aanhangig maken bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.

Wijzigingen in Servicevoorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze sites te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Sites regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze Sites of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

Minderjarigen

Onze sites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar (of een andere digitale leeftijd van toestemming in uw rechtsgebied) (samen de "Meerderjarigheid") en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de Toestemmingsleeftijd. Als u nog niet meerderjarig bent, mag u onze sites niet gebruiken en mag u ons in geen geval informatie over uzelf sturen. Als we ervan op de hoogte worden gebracht dat een kind jonger dan de Toestemmingsleeftijd ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we de informatie van dat kind onmiddellijk van de Sites verwijderen.

Volledige overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), inclusief hierin opgenomen beleidsregels (bijv. G , Privacybeleid, Privacybeleid van Californië) vormen de volledige overeenkomst tussen u en de Sites met betrekking tot de Sites en uw gebruik van de Sites, en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken, afspraken, verbintenissen of voorstellen, schriftelijk of mondeling, tussen u en de Sites met betrekking tot dergelijke zaken. Geen enkele mondelinge verklaring of overeenkomst van een partij zal de interpretatie van deze Servicevoorwaarden wijzigen.

Laatst gewijzigd: 13 april 2023

Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op help@activeera . com

Zoals gezien in

Geen verzendkosten

Geniet van snelle en gratis levering van alle bestellingen